środa, 25 listopada 2009

Muzeum Regionalne w Brodnicy (Ziemia Michałowska)

Pojechałem dziś na wycieczkę do muzeum w Brodnicy, które z historycznego punktu widzenia znajduje się na terenie Ziemi Michałowskiej graniczącej z Ziemią Lubawską.
Eksponaty muzealne znajdują się w piwnicach zamku, dawnym spichlerzu oraz w bramie chełmińskiej. To była wspaniała wycieczka! Oto kilka zdjęć, którymi chciałbym się z Wami podzielić :)


Ruiny zamku w Brodnicy

Brodnica, ruiny zamku, w których znajduje się muzeum.
Ruiny zamku w Brodnicy.

Zamek zbudowali w XIV wieku bracia Zakonu krzyżackiego. W zamkowych piwnicach znajdują się eksponaty muzealne. 
Nazwa miasta Brodnica wywodzi się prawdopodobnie od brodu na Drwęcy. Krzyżacy w latach 1308 - 1339 zbudowali murowany zamek, którego pozostałości są są wspaniałą atrakcją turystyczną.
W okresie wojen polsko - krzyżackich rycerstwo Ziemi Michałowskiej walczyło po stronie Zakonu krzyżackiego. Przejawem buntu i reakcji na ucisk krzyżacki był powstały w 1397 roku Związek Jaszczurczy do którego należeli rycerze Ziemi Michałowskiej i Lubawskiej. W 1440 roku akt erekcyjny Związku Pruskiego w imieniu rycerzy tej ziemi podpisali: Jan z Wichulca i Jakusz z Osieczka, a w imieniu mieszczan burmistrz i rajca Brodnicy. Nazwa Ziemia Michałowska po raz pierwszy pojawia się w 1240 roku. Ówczesne źródła wspominają o grodzie kasztelańskim w Michałowie (castrum Michalo), w którym w 1252 roku książęta kujawscy założyli komorę celną.W drodze na wieżę :)


Panorama Brodnicy z czubka wieży. padał wtedy deszcz ale mimo tego zdjęcie się udało :)
Być może relikty konstrukcji drewnianych przy brzegu Drwęcy są pozostałościami komory celnej w Michałowie. W roku 1262 źródła krzyżackie wspominają o grodzie "Straisberg", a w roku 1329 o mieście "Brodnitza". Pomieszczenia muzealne lokowane w zamkowych piwnicach. Wśród nich znajdziecie rekonstrukcje średniowiecznych grodów, narzędzia codziennego użytku pochodzące z wczesnego i późnego średniowiecza oraz makietę zamku w Brodnicy.Tak wyglądał kiedyś zamek w Brodnicy

A to już eksponaty muzealne lokowane w budynku dawnego spichlerza. Największe wrażenie robi tu rekonstrukcja mezolitycznej osady odkopanej w Mszanie. Osada taj jest najstarszym znaleziskiem tego typu na świecie!

Podczas trwających 10 lat badań archeologicznych (w Mszanie) archeolodzy z Brodnicy i Torunia odkryli pozostałości osadnictwa społeczności myśliwsko - zbieracko - rybackich. Ślady te dowodzą, że osada była zamieszkiwana przez pięć i pół tysiąca lat przez przedstawicieli różnych kultur (od ok. 10000 lat p.n.e. do 3500 lat p.n.e.)Autor: Tomek

Kontakt: 
ziemialubawska@protonmail.com


Wszelkie prawa zastrzeżone!
Jeśli chcesz skorzystać z moich materiałów najpierw zapytaj mnie o zgodę ;)