wtorek, 14 maja 2013

Kult Joba Sprawiedliwego w Nowym Mieście Lubawskim


Ołtarz św. Hioba w NML
        Przedwojenny kronikarz Józef Leliwa Piotrowicz" w swoich zapiskach odnotował ciekawy fragment dotyczący kultu Joba Sprawiedliwego: "Z kościoła łąkowskiego [po pożarze klasztoru w Łąkach Bratiańskich w maju 1882 roku – mój przypis] zabrano jeszcze figurę Joba sprawiedliwego. Uchodzi ona od dawnych czasów za cudowną i jest wielką czcią otoczona. Biskup Potocki, wizytujący to miejsce [Kolegiatę pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim – mój przypis] w r. 1706 pisze, że wierni ściągają z dalekich okolic i u stóp św. Joba doznają pocieszenia. Z kaplic w kościele przechowała się tylko piękna Kaplica Działyńskich. Chorągiew z dawnych ozdób wiele utraciła. (…)”.

        O silnym przywiązaniu mieszkańców Ziemi Lubawskiej, a szczególnie Nowego Miasta Lubawskiego do kultu wspominają również autorzy spisanego pod koniec XIX wieku "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"[1]. Ich relacja, pochodząca jeszcze z okresu zaboru pruskiego jest niezwykle interesująca: "Warto jeszcze wspomnieć, że tak jak dawniej tak i dziś jeszcze Nowomieszczanie szczególną czcią otaczają Joba sprawiedliwego. Jego figura ranami pokryta uchodziła ogólnie za cudowną"

Najstarsze wzmianki na ten temat pochodzą od biskupa diecezji chełmińskiej Andrzeja Teodora Potockiego, z 1706 roku. Postaram się zgłębić ten temat i wzbogacić niniejszy artykuł. A może Wy coś wiecie o Jobie sprawiedliwym i jego kulcie w Nowym Mieście Lubawskim?


[1] Hasło: Nowemiasto [w:] Sulimierski Filip, Walewski Władysław, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, T. VII, 1880 – 1992 Warszawa, s. 230 (wersja elektroniczna: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/).Koniecznie przeczytaj artykuł poświęcony postaci Józefa Leliwy - Piotrowicza: 
Autor: Tomek

Kontakt: 
ziemialubawska@protonmail.com


Wszelkie prawa zastrzeżone!
Jeśli chcesz skorzystać z moich materiałów najpierw zapytaj mnie o zgodę ;)


 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz