Moje artykuły w Gazecie Nowomiejskiej i Głosie Lubawskim.

Skany moich artykułów, które ukazały się w Gazecie Nowomiejskiej:

1. Prawdziwe skarby kryje ziemia lubawszczyzny:

2. Warownia w widłach Welu i Drwęcy:

3. Piekło więźniarek w podobozach Stutthofu:GŁOS LUBAWSKI:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz